Advertisement
WANNART Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

 • Taraflar Wannart Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), WANNART.COM (Bundan sonra kısaca “Wannart” olarak anılacaktır.) ile Wannart’a ait https://www.wannart.com’a (Bundan sonra kısaca "wannart.com" olarak anılacaktır) üye olacak ya da wannart.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında hüküm doğurur. İşbu sözleşme, Wannart.com’a üye olan veya üye olunmadan site-uygulama içerisinde gezinme koşulu ile bulunan kullanıcıların, siteye-uygulamaya giriş yaptığı süre boyunca işbu Sözleşme Kullanıcı tarafından kabul edilmiş, onaylanmış sayılmaktadır.
 • 1- Bu Sözleşme’de bulunan maddelerin herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu bağlayıcılık sadece söz konusu madde için geçerli olur. Bu durum, diğer maddelerde bağlayıcı etki oluşturmaz. Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz veya uygulanamaz hale getirmez.
 • 2- Wannart.com içerisinde bulunan tüm Kullanıcı materyalleri, makaleler, veriler, testler, haberler, güncel içerikler, inceleme yazıları, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, yazılımsal unsurlar, grafikler “içerik” olarak adlandırılacaktır. Bu içerikler Kullanıcılar tarafından üretilebilecek, kullanılabileceği gibi Wannart moderatörleri tarafından da üretilebilir, kullanılabilir. Wannart moderatörleri, negatif sonuç doğurabilecek tüm içerikleri askıya alma, yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 • 3- Wannart.com, üyelerine içerik üretimi, haber paylaşımı, dijital günlük, yorum - tartışma ve belirlenen kategoriler bazında, kullanıcılar tarafından üretilmiş içerikleri okuma alanı yaratan sosyal medya ağıdır.
 • 4- Üyelik oluşturma bölümünde “Profil adı, Kullanıcı adı, E-posta Adresi ve Parola” ile üyelik oluşturmanız istenir. Bu bilgiler ile oluşturulan üyeliğin kişisel bilgilerinde ise “Konum, Telefon Numarası, Hobileriniz, Mesleğiniz, İlgi Alanlarınız ve eğer varsa Website” verilerini girmeniz istenir. Bu veriler doğrultusunda girilecek yanlış bilgilerin oluşturacağı tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca; Wannart.com üzerinde uygunsuz kullanıcı adı veya isim üyelik oluşturmak Topluluk ve Kullanıcı Sözleşmesi kurallarına aykırıdır. Wannart, bu tür durumlarda; kullanıcıyı uyarma, hesabı süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, Kullanıcı’yı süresiz olarak site-uygulamadan uzaklaştırma hakkına sahiptir.
 • 5- Kullanıcı, Wannart’a üye olduğu veya ziyarette bulunduğu süre boyunca, Wannart tarafından yayınlanmış veya yayınlanacak olan kullanım koşullarına, kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuat ve kanunlarına uygun şekilde davranmayı beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Gerçekleşecek olan aksi durumlar için “tüm hukuki sorumluluklar” ve “tüm cezai sorumluluklar” Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 • 6- Kullanıcı, hesap bilgilerini doğru ve istenen bilgileri eksiksiz girmekle, doğru şekilde sağlamakla, bilgilerin değişmesi halinde, değişen bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Eğer Kullanıcı bilgilerini doğru şekilde girmiyor ise bu profilin veya Kullanıcı’nın doğuracağı zarar ve tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 • 7- Kullanıcı, profil oluşturma esnasında hesabında hukuka, kanunlara, Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuatlara aykırı hiçbir veri girişi yapmamalıdır. Kullanıcı’nın kendi profillerinde başka birinin ismini kullanmamalı, başka biri gibi davranarak insanlara veya belirli bir topluluğa hakaret edecek, kışkırtacak bilgiler kullanmamalıdır. Bu madde aksinde seyreden davranışlarda Wannart; kullanıcıyı uyarma, hesabı süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, Kullanıcı’yı süresiz olarak site-uygulamadan uzaklaştırma hakkına sahiptir.
 • 8- Wannart, Wannart.com üzerinde bulunmasını istemediği herhangi bir kişiyi, kurumu süresiz olarak site-uygulama üzerinden, hiçbir sebep göstermeksizin uzaklaştırabilir.
 • 9- Kullanıcı, Wannart.com’da bulunan üyeliğini istediği zaman dondurabilir, dondurduğu hesabını 30 gün içerisinde tekrar açabilir. Wannart, 30 gün içerisinde giriş yapılmayan üyeliklerin silinmesi ve yeniden giriş yapılmaması hakkındaki kararlarını saklı tutar.
 • 10- Wannart, pozitif değer yaratan Kullanıcı’ları ön plana çıkarabilir fakat tüm pozitif değer yaratan Kullanıcı’ların bu haktan yararlanması mümkün değildir. Wannart’ın iç tüzüğünde yer alan sınırlar doğrultusunda değerlendirmelerde bulunarak uygunluğa karar verilir.
 • 11- Wannart, Wannart.com üzerinde bulunan tüm içerikleri, Wannart’a ait tüm sosyal medya hesaplarında (Wannart, Listenary, Moviewa, Wannagate, Wanda, Wociety, Wannawave) Kullanıcı onayı olmaksızın paylaşabilir.
 • 12- Wannart, negatif sonuçlar doğuran (negatif sonuçlar Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında incelenir) Kullanıcı’lar hakkında “kullanıcıyı uyarma, hesabı süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, Kullanıcı’yı süresiz olarak site-uygulamadan uzaklaştırma” işlemi yapabilir. Bu tür durumlarda Kullanıcı, Wannart’tan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 • 13- Wannart.com adresi, üyelerin hesapları, alt alan adları ile ilgili tüm haklar Wannart’a aittir. Kullanıcı, hesaplarının bulunduğu alan adlarını sadece kullanma yetkisine sahiptir. Eğer üyelik, Kullanıcı tarafından silinirse, kullanıcı adı bölümü başka Kullanıcı tarafından alınabilir.
 • 14- Marka, şirket veya herhangi bir tescillenmiş kurumun, telif hakkı geçerli olan isimlerinin kullanım hakkı, marka, şirket veya tescilli kuruma aittir. Eğer bu kullanıcı adları, farklı kişilerce alınmış ise Wannart, bu kullanıcı adını devretme yetkisine sahiptir. Devredilen kullanıcı adlarından sonra Kullanıcı, yeni kullanıcı adı alma yönergeleri ile karşılaşacaktır.
 • 15- Kullanıcı tarafından, 1 (bir) yıl süre içinde içerik girişi yapılmayan, güncellenmeyen, üyelik girişi yapılmayan üyelikleri hakkında Wannart; Kullanıcı’yı uyarma, hesabı süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, üyeliği dondurma veya silme hakkına sahiptir.
 • 16- Wannart.com üzerinde bulunan tüm içeriklerin yayın hakkı Wannart’a, içeriği kullanım hakkı Kullanıcı’ya aittir. Kopyalanmış içeriklerin doğurabileceği sonuçlardan Kullanıcı sorumludur.
 • 17- Kopya içerikler Wannart tarafından yayından kaldırabilir ve Kullanıcı bazında çeşitli cezalar uygulanabilir. İlk kopya içerikte Kullanıcı uyarılır ve içerik yayından kaldırılır. İkinci kopya içerikte üyelik süreli olarak askıya alınır ve içerik yayından kaldırılır. Üçüncü kopya içerikte üyelik süresiz olarak askıya alınır ve içerik yayından kaldırılır.
 • 18- Siyasi içerikler, terör propagandası yapan içerikler, transfobik-homofobik-cinsiyetçi içerikler, belli bir topluluğun inanışlarına saldıran içerikler, intihara teşvik eden içerikler, uyuşturucuya özendiren içerikler, herhangi bir kişiyi veya kişileri hedef gösteren içerikler hususunda; Kullanıcıyı uyarma ve içeriği yayından kaldırma, üyeliği süreli olarak askıya alma ve içeriği yayından kaldırma, kullanıcıyı süresiz askıya alma ve içeriği yayından kaldırma prosedürleri uygulanacaktır. Kullanıcı, Wannart.com’da yayınlayacağı içeriklerde üçüncü kişilik haklarına zarar verecek, linçe teşvik edici, karalayıcı, pornografi, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık gibi yasadışı unsurlar bulundurmayacağını taahhüt ve beyan eder.
 • 19- Bu Sözleşme, Kullanıcı’lar hakkında 16. ve 17. Maddeler kapsamında uygulanacak “Hukuki Yaptırımlar ve Cezai Yaptırımlar” hususunda barındırılan tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 • 20- Kullanıcı, Wannart.com üzerinden yayınladığı içeriklerden veya üyelik işlemlerinden, üyelikleri sona erse dahi, bu üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği tüm eylemlerden, ürettikleri tüm içeriklerden, yükledikleri tüm içeriklerden, Kullanıcı’yı temsil eden üyelik hesabı ile ilgili tüm eylemlerden yalnızca Kullanıcı sorumludur.
 • 21- Wannart, 17. Maddede bulunan şartlar doğrultusunda, bir içerik şikayet edilmese bile kaldırma yetkisine sahiptir. 17. Madde sadece Kullanıcı’ların diğer Kullanıcı’lara karşı sorumluluğunu değil aynı zamanda Kullanıcı’nın Wannart’a karşı sorumluluğunu da beyan ve taahhüt eder.
 • 22- Wannart, Kullanıcı’lar tarafından üretilen herhangi bir içeriği, Kullanıcı’ya haber vermeden veya herhangi bir sebep göstermeden, iç tüzüğünde bulunan kurullar doğrultusunda yayından kaldırma, düzenleme, değişiklik yapma, engelleme, öne çıkarma hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda, bu Sözleşmeyi onaylayan kullanıcının bahsedilen şartlar doğrultusunda Wannart’tan veya hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiş olur.
 • 23- Wannart.com’da yayınlanan içeriklerin negatif başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak ve depolamak, içeriklerin satışını gerçekleştirmek, reklam ve maddi çıkarlar doğrultusunda istismar etmek, üçüncü kişilerin haklarını ve çıkarlarını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 • 24- Wannart.com Kullanıcı’ları tarafından üretilen ve yayınlanan hiçbir içerik, üçüncü kişiler tarafından kopyalanamaz, içeriği üreten Kullanıcı tarafından onaylanmadığı sürece hiçbir Kullanıcı tarafından, hiçbir platform veya mecrada, hiçbir şekilde kullanamaz, yayınlayamaz.
 • 25- Reklam unsuru barındıran özgün içerikler Kullanıcı’nın inisiyatifine bağlıdır. Kullanıcı, reklam niteliği taşıyan spam içerikler yükleyemez. Bahsi geçen durumda Kullanıcıyı uyarma ve içeriği yayından kaldırma, üyeliği süreli olarak askıya alma ve içeriği yayından kaldırma, kullanıcıyı süresiz askıya alma ve içeriği yayından kaldırma prosedürleri uygulanacaktır.
 • 26- Wannart, Wannart.com üzerinde bulunan belirli alanları, hizmetleri, kategorileri, öne çıkarma alanlarını ücretli hale getirebilir.Bu tür ticari eylemlerden yalnızca Wannart sorumludur.
 • 27- Wannart, Wannart.com üzerinde bulunan tüm Kullanıcı’ların üyeliklerini korumak için asgari düzeyde güvenlik ve dikkat ile mesuldür.
 • 28- Kullanıcılar, üyeliklerinde kayıtlı bilgilerinin ve parolalarının güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı’lar, üçüncü şahıslar (Wannart moderatörleri dahil) ile bu bilgileri paylaşmamalıdır. Kullanıcı, üyeliklerinde sıra dışı aktivite, kendi kontrolleri dışında gerçekleşen bir durum oluşması veya tespit etmesi durumunda derhal Wannart ile iletişime geçmelidir. Kullanıcı’nın hesap parolasının üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, üçüncü kişiler tarafından hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı içerik sağlaması durumları dahil olmak üzere, tüm kötü niyetli kullanımlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Madde içerisinde bahsedilen tüm hususlar doğrultusunda her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler ve sorumluluklar Kullanıcı’ya aittir.
 • 29- Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların, Wannart.com üzerinde sahip olduğu hiçbir hakkı engelleyecek, zorlaştıracak davranış veya eylemlerde bulunamaz.
 • 30- Kullanıcı, Wannart.com üzerinden veritabanlarına, sunuculara zarar verecek – kullanılamaz hale getirecek davranış veya eylemlerde bulunamaz. Kullanıcı, Wannart.com’a dolaylı veya doğrudan zarar verecek herhangi bir yazılım, donanım, virüs içeren yazılım, kullanım nedeni fark etmeksizin yazılımsal kodlar kullanamaz.
 • 31- Kullanıcı, yetkisi olmadığı sistemlere, verilere, parolalara ulaşmaya çalışamaz, Wannart.com içerisinde bulunan, barındırılan algoritmaları, kodları deşifre edecek veya bu kodların ve algoritmaların işlevlerini bozacak eylemlerde bulunamaz.
 • 32- Kullanıcı, Wannart.com üzerinde bulunan içerikleri çeviremez, değiştiremez, dönüştüremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde veya kendi Wannart.com üyeliğinde yayınlayamaz.
 • 33- Kullanıcı, Kanunen veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre yasak bilgiler içeren mesajlar, yorumlar, yazılımsal virüsler, üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikler, Wannart.com üzerinde bulunan diğer kullanıcılara yazılımsal veya donanımsal olarak zarar verecek programlar, kodlar gönderemez.
 • 34- Wannart, İşbu Sözleşme; 29. 30. 31. 32. 33. Maddelerin içeriğinde bulunan hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı, Wannart ve Wannart.com’a zarar verecek davranışlar ve eylemler hakkında hukuki ve cezai işlemleri başlatma talebinde bulunma hakkına sahiptir.
 • 35- Wannart.com üzerinde bulunan kod, tasarım, metot, program, logo, fotoğraf, proje yönetimi ve işleyişi dahil olmak üzere tüm kurumsal kimlik ve proje detaylarının tamamı fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde Wannart’a aittir. Aksi gerçekleşen durumlarda Wannart, bu davranış ve eylemleri sergileyen Kullanıcı veya kurumlar hakkında hukuki ve cezai işlemleri başlatma talebinde bulunma hakkına sahiptir.
 • 36- Wannart.com üzerinde bulunan tüm içeriklerin mali hakları Wannart’a aittir. Bu içerikler, kod, tasarım, metot, program, logo, fotoğraf, proje yönetimi ve işleyişi dahil olmak üzere tüm kurumsal kimlik ve proje detaylarının, kopyalanması, işlenmesi, internet-radyo-televizyon, uydu-kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar aracılığı ile dijital aktarım, ses, işaret görüntü nakli ve bu tür araçlar ile eşdeğer olabilecek diğer araçlarda yayınlanamaz, kullanılamaz.
 • 37- Kullanıcı’nın, Wannart.com içerisindeki özel mesajlaşma alanlarında, üyeleri tehdit eden, hedef gösteren, taciz eden, rahatsız eden mesajlar atması yasaktır. Bu tür durumlarda, taraflardan herhangi birinin mesajı veya mesajları şikayet etmesi durumunda Wannart’a, doğru karar verebilmesi ve Wannart.com’u daha güvenli hale getirebilmesi için mesajları okuma, kontrol etme hakkı doğar. Wannart, sadece şikayet edilen mesajları okuyabilir. Bu tür durumların dışında kalan konularda Wannart, iki veya ikiden fazla kişiler arasında geçen mesajlaşmalara, konuşmalara dahil olamaz, mesajları okuyamaz, mesajlarda değişiklik yapamaz.
 • 38- Wannart, Wannart.com üzerinde bulunan tüm hizmetlerini, tüm hizmetlerinin altyapısını Kullanıcı’ya bildirmeden uygun gördüğü zaman değiştirebilir, dönüştürebilir. Uygun görülen hizmetler veya özelliklerden bazılarını veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak yayından kaldırabilir.
 • 39- Kullanıcı, Wannart.com üzerinden yaşadığı güvenlik problemlerinden, teknik sorunlar yaşamasından, herhangi bir neden veya nedenlerden ötürü bilgisayarına-cihazına virüs bulaşmasından, Kullanıcı’nın herhangi bir neden veya nedenlerden ötürü cihaz veya programlarının hasar görmesinden dolayı Wannart.com’u ve Wannart’ı sorumlu tutamaz. Bu sebeple Kullanıcı, Wannart’tan herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı bahsedilen zararlarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almakla sorumludur.
 • 40- Kullanıcı, yayın hakkı olmadığı içeriklerde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usullere uygun davranması gerekir. Aksi gerçekleşen durumlarda Kullanıcı, Wannart.com ve Wannart’ın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
 • 41- Wannart, Wannart.com üzerinde yer alan içerik, hizmet ve diğer unsurlar hakkında yayın devamsızlığı ve kesintisi olduğu durumunda Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan Wannart sorumlu değildir.
 • 42- Kullanıcı, kendi verilerini korumakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Wannart.com veya Wannart’ın dış kaynak olarak kullandığı, hizmet aldığı üçüncü şahısların kusurlarından ötürü yaşanabilecek veri kaybı gibi durumlardan Wannart sorumlu değildir. Bu bilgilerin yeniden girilmesi, güncellemesi Kullanıcı sorumluluğundadır.
 • 43- Kullanıcı, Wannart’a Kullanıcı’nın tercihine göre veya zorunlu olarak bazı bilgiler vermektedir. Kullanıcı bu bilgilerde Wannart.com’un ve Wannart’ın erişimine onay vermektedir. Bu verilen bilgiler tarafınızdan dilediğiniz zaman silinse dahi, Kullanıcı deneyimini, hizmet kalitesini, güvenlik tedbirlerini artırmak amacı ile Wannart tarafından saklanabilir.
 • 44- Wannart, Kullanıcı bilgilerini saklamak için gerekli önemleri almıştır. Wannart tarafından gizlenen, saklanan verilerin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin çalışma işleyişinin bozulması-değiştirilmesi aracılığı ile bilgilerin elde edilmesinden, değiştirilmesinden, silinmesinde Wannart sorumlu değildir. Wannart.com, Kullanıcı tarafından her ziyaret edildiğinde edinilen IP adresi, işletim sistemi, kullandığı web tarayıcı, bağlı olduğu telefon bilgileri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, Wannart tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek, üçüncü şahıslarla paylaşmadan ticari amaçlar doğrultusunda anonim olmak kaydı ile kullanabilir.
 • 45- Kullanıcı, Wannart.com’u ziyaret ettiği süre ve süreler boyunca Wannart tarafından “cookie” olarak adlandırılan çerezleri, site kullanım verilerini analiz etme amacı ile javascript kodları veya benzer iz sürme verileri-araçlarını bilgisayarınıza-cihazınıza yerleştirebilir. Çerezler, Kullancı’nın hiçbir özel bilgisini içermez. Bu tür araçlar; oturum bilgilerinizi korumak, benzer verileri saklamak ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak ve tanımlamak için kullanılır.
 • 46- Wannart, resmi kanallardan gelen usule uygun bilgi talebinde, Kullanıcı bilgilerini yetkili ve ilgili mercilerle paylaşır.
 • 47- Bu Sözleşme’nin uygulanması hususunda doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Türk Hukuk Sisteminin çözümüne sunulacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 • 48- Taraflar; bu Sözleşme hususunda doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Wannart.com’da bulunan defter ve bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, erişim kayıtları gibi materyalleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi’ne dayanarak kesin ve münhasır, bağlayıcı delil olarak kullanılacağını ve bu madde doğrultusunda Delil Sözleşmesi niteliği taşıyacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • 49- Tarafların bu Sözleşme hususundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen kullanmamaları, bu durumlara aykırı davranmaları, hiçbir şekilde bu haklardan ve yükümlülüklerden feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 • 50- Bu Sözleşme, Wannart tarafından, Wannart.com’a yeni özellikler ve hizmetler eklendikçe, Kullanıcı’lardan gelen geri dönütler doğrultusunda yeniden düzenlenebilir veya güncellenebilir. Bu düzenlemelerde veya güncellemelerde Wannart.com’un herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple; Kullanıcı, Wannart.com’u her ziyaret ettiğinde bu Sözleşmeyi yeniden okuması önerilmektedir. Topluluk Kuralları, Üyelik Sözleşmesi veya herhangi bir sorunuzda aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak Wannart ile iletişime geçilmesi rica edilir.
 • Mail: destek@wannart.com
  Tebligat adresi olarak, Wannart.com’da bulunan Kullanıcı tarafından girilmiş e-posta adresi kullanılır ve bu e-posta adresi yasal e-posta adresi olarak kabul edilir. Bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bilgilendirme Kullanıcı tarafından girilen ve Wannart tarafından kabul edilen e-posta adresine yapılır. Taraflar, e-posta adresi değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu Sözleşme bağlamında, Wannart.com’un kayıtlı Kullanıcı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim direkt olarak geçerli olacaktır. Ayrıca bu e-postanın, Wannart tarafından Kullanıcı’ya yollanmasından 1 (bir) gün sonra, Kullanıcı tarafına ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşme’de yer alan tüm maddelerin okunduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ettiğini, taahhüt eder.