Yöneticilere Tavsiyeler

Yöneticilere Tavsiyeler
 • 0
  0
  0
  0
 • Her bir çalışanın en mutlu ve en verimli olduğu pozisyon, güçlü yanlarını daha iyi açığa çıkarabildiği pozisyondur. Yöneticiler de çoğu zaman astlarıyla iletişim kurarken ya da görev dağılımı yaparken onların güçlü yanlarını dikkate alır. Bu doğru bir yaklaşımdır ama yine de dikkate alınması gereken bir diğer husus vardır ki o da karşımızdaki kişinin henüz yeterince güçlü olmadığı, yani geliştirmesi gereken yanlarıdır. Bunun yanında, herhangi bir durumda güçlü yan olarak karşımıza çıkan bir kişilik özelliği, başka bir durumda olumsuzluk yaratabilir. Bir yönetici iki uç arasındaki dengeyi iyi ayarlayarak hem firmaya hem çalışana birçok yarar sağlayabilir.

  “ Yöneticiler de çoğu zaman astlarıyla iletişim kurarken ya da görev dağılımı yaparken onların güçlü yanlarını dikkate alır. ”
  Gelin, Enneagram kişilik tiplerine göre bireylerin farklı durumlarda yaşayabileceği sorunlar ve onlara nasıl yardım edebileceğinize beraber göz atalım.

  Çalışanlarınızın kişilik tiplerini öğrenmek için bitest’ten destek alabilirsiniz. Bireysel testinizi çözmek ve size özel detaylı kişilik raporunuzu inceleyebilmek için tıklayın.
   
  Tip 1- Mükemmeliyetçi
  Kurallara sıkı sıkıya bağlı, çalışkan, disiplinli kişilerdir. Katı standartları vardır ve bunların karşılandığından emin olmak isterler. Mükemmeliyetçi bir kişi, yöntemlerini değiştirip yeni bir yaklaşım denemesi gereken durumlarda sıkıntı yaşayabilir. Sürenizin kısıtlı olduğu ya da bütçenizin yeterli olmadığı zamanlarda, kendisinden bekleneni eksiksiz yerine getirebilen ama tam anlamıyla da kusursuz olmayan bir ürün ortaya koymanız gerekebilir. Oysa Birler böyle anlarda öfkelenebilir ve iletişim kanallarını kapatabilir. Her şeyin kusursuz olamayacağını ve eksikliklerin doğal olduğunu öğrenmelerine yardımcı olun. Bir işi yapmanın tek bir yöntemi olmadığını, birden fazla yolla bir işin başarılabileceğini fark etmelerini sağlayın. Zaman zaman ufak bir ara vermenin onları rahatlatacağını ve enerjilerini yukarıya taşıyacağını belirtin.

  Tip 2- Yardımsever
  Sosyal, sempatik, destekleyici kişilerdir. Bulundukları ortamın enerjisini yükseltirler. Empati yapma yetileri çok güçlüdür. İkiler her işin ucundan tutmaya o kadar alışkındırlar ki organizasyon onlarsız işleyemez hale gelebilir. İş arkadaşlarının neye ihtiyacını olduğunu, onlara nasıl destek olabileceklerini çok iyi bilirler. Bu onlar için adeta nefes almak ya da su içmek gibi basit bir şeydir. Fakat yardımları geri çevrildiğinde incinmiş hissederler. Ayrıca bu sırada kendi gereksinimlerini fark edemeyebilirler. Kişisel sınırlar çizebilmeyi ve “hayır” diyebilmeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Başkalarının her ihtiyacına koşmanın kendileri için zararlı olabileceğini fark etmelerini sağlayın. Değer ve sevgi görebilmek için başkalarının her işini görmek zorunda olmadıklarını belirtin.

  Tip 3- Başarılı
  Çalışkan, hedeflerine odaklı ve bu hedeflere ulaşma sürecindeki değişikliklere kolayca uyum sağlayan kişilerdir. Başarısızlık için bahane uydurmazlar. Amaçlarına fazla konsantre oldukları için zaman zaman vazgeçmeleri gerektiğini anlayamayabilirler. İşleri istediği gibi gitmediğinde sabırsız, iğneleyici ve öfkeli olabilirler. Bu tür durumlarda fazla rekabetçi bir hale büründükleri için manipülatif olabilirler. Yavaşlamayı ya da ufak bir ara vermeyi reddetmelerinden dolayı zamanla fiziksel ya da psikolojik bir rahatsızlığa yakalanabilirler. Başarısızlıkların da değerli ve öğretici olabileceğini öğrenmelerine yardımcı olun. İşkolikliğe yatkınlıklarını önleyebilmelerini sağlayın. Kazanmanın da bir bedeli olduğunu ve her zaman kazanmanın bu bedele değip değmeyeceğini düşünmelerini sağlayın.

  Tip 4- Özgün
  Duygusal, empati sahibi, yaratıcı, çoğunluğa benzemeyen kişilerdir. Yüksek estetik standartları ve gelişmiş bir vizyonları vardır. Ortaya konan işten çoğu zaman tatmin olmadıkları için zaman zaman fazla katı olabilirler. Hem kendilerindeki hem de işlerindeki olumlu yanları göremeyebilirler. Duygularına fazla gömülebilecekleri için huysuz bir kişiliğe bürünebilirler. Her şeyden şikayet edebilirler. Olaylardaki ve kendi kişiliklerindeki olumlu yanları görebilmelerine yardımcı olun. Duyguların içinde bulunduğumuz durumlara yönelik geçici hisler olduğunu, sürekli bir hal olmadığını anlamalarını sağlayın. Sıradan ve rutin işlerin de değerli olabileceğini fark etmeleri gerektiğini belirtin.

  Tip 5- Analitik
  Sakin, gözlemci, mesafeli, işlerinde uzman kişilerdir. Zaman zaman sosyal gruplardan kendilerini soyutlayıp işe gömülebilirler. Olaylara ve insanlara mesafeli kalmak istemelerinden ötürü kişisel bilgiler paylaşmakta, ilişki ve iş birliği kurmakta zorlanabilirler. Gerekli bilgi ve tecrübeyi paylaşmak konusunda direnç gösterebilirler. Bunun yerine sadece ortak entelektüel ilgi alanları hakkında konuşurlar. Hem iş alanında hem de kişisel yaşamlarında insanlarla daha çok iletişim kurmaları gerektiğini anlamalıdırlar. Duygularıyla bağ kurabilmelerine ve bu duygularını dışa vurabilmelerine yardımcı olun. Diğer insanlara karşı daha destekleyici ve beraber çalışmaya daha istekli olmalarını sağlayın.

  Tip 6 – Güvenilir
  Tehlikelere karşı dikkatli ve tetikte kişilerdir. Her daim hazırlıklı ve sadıktırlar. Her zaman bir B planları vardır. Sürekli olarak çevrelerindeki tehlikeleri gözledikleri ve en kötü senaryoya hazırlandıkları için gerçekten işe yarayan şeyleri görmeleri zor olabilir. Kendi yeteneklerinden ve kişiliklerinden şüpheye düşebilirler. Hazırlıklı olmaya çok vakit harcadıkları için asıl yapmaları gereken işe başlayamayabilirler. Korkularını ve kaygılarını yenmeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Kendi otoritelerine ve kabiliyetlerine daha fazla güvenmelerini sağlayın. İşlerin şu an nasıl sorunsuz gittiğini ve gideceğini onlara anlatın.

  Tip 7- Maceracı
  İyimser, neşeli, enerjik, yaratıcı kişilerdir. Multi-tasking yetenekleri gelişmiştir. Etkileyicidirler ve sosyal çevreleri geniştir. Her zaman iyimser olmalarından dolayı olumsuz durumları tartışmakta ya da yönetmekte zorlanabilirler. Sürekli yeni deneyimler ve yeni heyecanlar aramalarından dolayı aynı anda çok fazla projenin ve işin sorumluluğunu alabilirler. Bu özelliklerinin dezavantajı ise başladıkları işten zamanla sıkılabildikleri için birçok projeyi yarıda bırakabilirler. Nelerin yolunda gitmediğini ve olumsuz belirtileri ya da haberleri göz önüne alabilmelerinde yardımcı olun. Önceliklerini bir ya da iki projeye verebilmek için yavaşlamalarına ve sadece bunlara odaklanmalarının onlara nasıl yardımcı olacağını anlamalarını sağlayın.

  Tip 8 – İddialı
  Güçlü, direkt, kararlı, cesur ve iş bitirici kişilerdir. Zorlanmadan başarılı bir lider olabilirler. Her zaman güçlü hissetmek ve sürekli kontrolü ellerinde tutmak istedikleri için gerçekten gerekli olan kuralları çiğnemeye çalışabilirler. Kendilerine fazla güvenmelerinden dolayı, çok zorlu işlere yeterince hazırlık yapmadan ve önbilgi toplamadan girişebilirler. Ayrıca bazı durumlarda fazla dobra ve doğrudan iletişim kurdukları için kırıcı olabilirler. Diğer insanlar üzerindeki güçlerini fark etmelerine ve bu gücün baskısını hafifletebilmelerine yardımcı olun. Kişisel dünyalarını başkalarına açmanın ve yaşadıkları zorlukları paylaşabilmenin değerli şeyler olduğunu anlayabilmelerini sağlayın. Başkalarının da düşüncelerini dinlemeleri gerektiğini ve her zaman haklı olamayacaklarını belirtin.

  Tip 9- Barışçı
  Sakin, sabırlı, anlayışlı kişilerdir. Herkesin duyulmasını ve anlaşılmasını isterler. Çevrelerindeki insanlara destek olurlar.Diğer insanlarla uyumlu olmayı ve ortama ayak uydurmayı istedikleri için bazen “hayır” demeyi başaramazlar. “Evet” derken, aslında “Hayır” demek istiyor olabilirler. Bir proje konusunda farklı düşüncelere sahip olduklarında ve kendi fikirleri sorulmadığında doğrudan karşı çıkmadan inatçı bir tutum takınabilirler. Takımın geri kalanını zamanla sinirlendirecek bir biçimde pasif agresif davranışlar sergileyebilirler. Fakat sürekli gülümser bir ifade takındıkları için olumsuz duyguları dışarıdan anlaşılamayabilir.Kendi isteklerini keşfedebilmeleri için kendileriyle zaman geçirmeleri gerektiğini anlamalarını sağlayın. Kendilerini dışlanmış ya da dikkate alınmamış hissettiklerinde pasif direniş gösterdiklerini fark etmelerine yardımcı olun. Çatışmanın her zaman korkulacak bir şey olmadığını, bazı durumlarda yararlı olabileceğini ifade edin. Söz almalarını ve daha açık bir iletişim kurmalarını destekleyin.

  Kaynak: Yöneticilere Tavsiyeler
   


  Yorumlar (0)

  Bu gönderi için henüz bir yorum yapılmamış.

  Yorum Bırakın

  Yorum yapmak için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi yapmak için buraya tıklayınız.